ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย มีนิทรรศการ ‘2023 Korean-Thai Character Exchange Exhibition’ โดยเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนคาแรกเตอร์ระหว่างเกาหลี-ไทย อาทิ ‘ชินบี อพาร์ตเมนต์หลอน’ ‘มอนสเตอร์คลับ’ ‘…