นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกจะช่วยอัตราการจองห้องพักในพื้นที่จัดงานและใกล้เคียงได้รับอานิสงส์ไปด้วย และหากจัดงานในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซ…