สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวม 40 ราย

โดยในส่วนนี้มีทรัพย์สินอดีตรัฐมนตรี 3 ราย ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงง…