เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ซึ่งในปีนี้มีเรื่องน่าสนใจสำหรับคนที่มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรู้ก่อนทำการยื่นภาษี นั่นคือ กรมสรรพากรได้มีการออกระเบียบ ให้มีการยกเว้นเงินได…