บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2566 มีรายได้รวม 21,732.5 ล้านบาท ปรับปรุงดีขึ้น 70.6% จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนรายได้จากบัตรโดยสารราว68.9% ส่วนรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธ…