รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร-สุโขทัย ตอนแยก อ.ลานกระบือ-อ.คีรีมาศ ช่วง กม.33+000-36+010 และ กม.36+400-55+625 พื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ อ.คีร…