เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งแจ้งข้อแนะนำในการเดินทางสำหรับคนไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวในเมียนมา ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในเมียนม…