ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ หรือ “อ๊อฟ ชัยนนท์” เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2531 ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นอดีตนักแสดงและนักร้อง ก่อนก้าวเข้าสู่วงการข่าว ในฐานะผู้ประกาศข่าว โดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิง จากกา…