กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

  • ภาคเหนือ จ.ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันออกเฉียง…