โค้งสุดท้ายยื่นภาษี!รู้หรือไม่9เงินได้ ที่ยกเว้นไม่ต้องยื่นเสียภาษีภ.ง.ด.ปีนี้

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ซึ่งในปีนี้มีเรื่องน่าสนใจสำหรับคนที่มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรู้ก่อนทำการยื่นภาษี นั่นคือ กรมสรรพากรได้มีการออกระเบียบ ให้มีการยกเว้นเงินได้ 9 ประเภท ที่ไม่ต้องนำมาเป็นรายได้ สำหรับยื่นเสียภาษีปีนี้ได้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ยื่นเสียภาษีคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

มีรายละเอียดเงินได้ 9 ประเภท ที่ได้รับการยกเว้นมีดังนี้คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

  1. เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าชื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และระยะที่ 5
  2. เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ค่าสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ค่ารถเช่า หรือเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
  3. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าเดินทางและซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยว ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย
  4. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และระยะที่ 5
  5. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2 และระยะที่ 3
  6. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับตามโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ
  7. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงการคลัง
  8. ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
  9. ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาลตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง