เปิด 10 อันดับ! รัฐวิสาหกิจอู้ฟู่ นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงสุดรอบปี

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2567 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ที่ 175,000 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 67 (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 66) สครคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ จากผลประกอบการปี 66 ได้แล้ว 63,680 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6,782 ล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“เงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สำหรับปีงบประมาณ 67 สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐ และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลัง”

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก