เช็กสถานะ! สร้าง 4 เลน ทล.101 กำแพงเพชร-สุโขทัย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร-สุโขทัย ตอนแยก อ.ลานกระบือ-อ.คีรีมาศ ช่วง กม.33+000-36+010 และ กม.36+400-55+625 พื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ระยะทาง 22.235 กมคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. งบประมาณ 816,482,800 บาท

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงาน 39.434%จากแผนงาน 50.352%ช้ากว่าแผน 10.918%เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และ ในพื้นที่ฝนตกชุก ทำให้การทำงานค่อนข้างลำบาก อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 ก.ย.63 สิ้นสุดวันที่ 17 ก.พ.66 ใช้เวลา 900 วัน บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

โครงการนี้จะดำเนินการขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต มีไหล่ทาง แบ่งช่องจราจรด้วยคอนกรีตแบริเออร์ สร้างสะพานลอยคนข้าม จุดกลับรถ ศาลาที่พักริมทาง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟสัญญาณจราจร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงาน ทลคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูง รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง จ.กำแพงเพชรและ จ.สุโขทัย และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางสู่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่สูง รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และสินค้าการเกษตรของชุมชน เกิดการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม