นาทีประวัติศาสตร์ พลายศักดิ์สุรินทร์ เหยียบแผนดินไทยครั้งแรก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดลำปาง ภายหลังจาก พลายศักดิ์สุรินทร์ เดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อมารักษาอาการเจ็บป่วย ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง โดยหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยตามกฎหมายควบคุมโรคของประเทศไทย จะต้องมีการกักกันเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 30 วัน

ทั้งนี้ น้ำหนักตัวของ พลายศักดิ์สุรินทร์ อยู่ที่ 3.8 ตัน (3,800 กิโลกรัม)

"วราวุธ" เผย พลายศักดิ์สุรินทร์ พร้อมกลับไทย 2 กรกฎาคมนี้ คำพูดจาก เกมสล็อตเว็บแท้

"พลายศักดิ์สุรินทร์" บินกลับไทย ภารกิจประวัติศาสตร์ในรอบหลายสิบปี

โดยในครั้งแรก กระบวนการเคลื่อนย้ายจากประเทศศรีลังกา จะใช้เครื่องบินโดยสารทั่วไป แต่ด้วยน้ำหนักตัวรวมถึงน้ำหนักกรงที่มีน้ำหนักกว่า 10 ตัน จะต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องบินขนาดใหญ่แบบเช่าเหมาลำเพื่อเคลื่อนย้าย